தி லாஸ்ட் வேர்ல்ட் திரைப்படத்தின் ஸ்டில்ஸ்: ஜுராசிக் பார்க்

தி லாஸ்ட் வேர்ல்ட்: ஜுராசிக் பார்க்

டேவிட் ஜேம்ஸ்

ஜூலானா மூர், ஜெஃப் கோல்ட்ப்ளம்