புகைப்படங்கள்: பாப் டிலானின் 1975 ரோலிங் தண்டர் ரெவ்யூ

புகைப்படம் © கென் ரீகன், மோரிசன் ஹோட்டல் கேலரியின் உபயம்

S.I.R இல் பாப் டிலான் பதிவுகள் ரோலிங் தண்டர் ரெவ்யூ சுற்றுப்பயணத்தின் தொடக்கத்திற்கு முன் நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்டுடியோக்கள்.