பால் மெக்கார்ட்னியின் ஸ்டார் பேக்டு அப்பல்லோ ஷோ

 நியூயார்க் நகரில் டிசம்பர் 13, 2010 அன்று 20 மில்லியன் சிரியஸ் எக்ஸ்எம் சந்தாதாரர்களைக் கொண்டாடிய பால் மெக்கார்ட்னி முதல் முறையாக உலகப் புகழ்பெற்ற அப்பல்லோ தியேட்டரில் நடிக்கிறார்.

நியூயார்க் நகரில் டிசம்பர் 13, 2010 அன்று 20 மில்லியன் சிரியஸ் எக்ஸ்எம் சந்தாதாரர்களைக் கொண்டாடிய பால் மெக்கார்ட்னி முதல் முறையாக உலகப் புகழ்பெற்ற அப்பல்லோ தியேட்டரில் நடிக்கிறார்.

சிரியஸ் எக்ஸ்எம்மிற்கான லாரி புசாக்கா/கெட்டி இமேஜஸ்

பால் மெக்கார்ட்னி முதல் முறையாக, டிசம்பர் 13, 2010 அன்று நியூயார்க் நகரில் உள்ள அப்பல்லோ தியேட்டரில் நிகழ்ச்சி நடத்துகிறார்.தொடர்புடையது

கதை : பால் மெக்கார்ட்னியின் ஸ்டார் பேக் செய்யப்பட்ட அப்பல்லோ ஷோ