மின்சார வன விழா

 மின்சார வன விழா

C Flanigan/WireImage

ஜூன் 28, 2012 அன்று மிச்சிகனில் உள்ள ரோத்பரியில் உள்ள டபுள் ஜேஜே பண்ணையில் 2012 எலக்ட்ரிக் ஃபாரஸ்ட் திருவிழாவின் போது ரெஜி வாட்ஸ் நிகழ்ச்சி நடத்துகிறார்.