மேலும் பமீலா ஆண்டர்சன்

பாம் ஆண்டர்சன் ஆஸ்கார் விருந்து

கெவின் வின்டர்/இமேஜ் டைரக்ட்

பமீலா ஆண்டர்சன் [டாமி லீ]