ஜுராசிக் பக்கத்துக்குத் திரும்பு

ஜுராசிக் பார்க் 3 ஏ

யுனிவர்சல் பிக்சர்ஸ், காப்புரிமை 2001

ஜுராசிக் பார்க் III