ஆடை வரிகளுடன் இசைக்கலைஞர்கள்

கெவின் மஸூர்/வயர் இமேஜ்

ஆடம் லெவின் நியூயார்க் நகரில் Kmart சேகரிப்புக்கான ஆடம் லெவின் முன்னோட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்.