'அமெரிக்கன் பை 2' இல் ஷானன் எலிசபெத்

ஷானன் எலிசபெத் 04

யுனிவர்சல் பிக்சர்ஸ், பதிப்புரிமை 2001

ஷானன் எலிசபெத்